BBR-ejendomme og BBR-bygninger

Data stammer fra Aarhus Kommunes BBR-register. Hver BBR-bygning indeholder oplysning om ejendomsnummer. Bygninger på samme ejendom har samme ejendomsnummer. Data forefindes som excel regneark. Vedr. dataindhold henvises til beskrivelser i nedenstående pdf-filer.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Vedligeholdes af Peter Schack Madsen
Sidst opdateret 7 Januar 2016, 11:41
Oprettet 30 Januar 2013, 09:56
Dato for udtræk 10. august 2011
Opdateringsfrekvens Efter behov
Publiceringsdato 8. oktober 2012