Open Data Aarhus (ODAA)

ODAA skaber overblik over en række datasæt fra Aarhus. Nogle data er allerede tilgængelige, men med www.odaa.dk skabes der overblik på ét søgbart website.

Projektet

Det overordnede formål med www.odaa.dk er at gøre data fra Aarhus-området frit tilgængelige for at understøtte produktivitet og innovation ved højere grad af udnyttelse af data.

Udviklere, iværksættere, virksomheder, institutioner, borgere m.fl. får mulighed for nemt at kunne tilgå Open Data og forvandle dem til nye services/applikationer, der kan gøre det bedre, sjovere og nemmere at være borger, gæst og tilflytter i Aarhus-området.

ODAAs platform, www.odaa.dk, blev, som den første kommunale open data platform i Danmark, lanceret den 9. april 2013

ODAA er et af kerneprojekterne i Smart Aarhus, hvilket bl.a. betyder, at ODAA spiller en central rolle i at gøre Aarhus til fremtidens bæredygtige, digitale by. Derudover betyder det, at ODAA er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Data

Fokus er at få forskelligartede data fra hele Aarhus Kommune og vores samarbejdspartnere på platformen. Vi ønsker at sætte data i anvendelse fra kommunens mange systemer og har derfor løbende dialog med mange dataejere. Det optimale er automatiske træk fra kommunens systemer, hvilket vi altid stræber efter. Nogle gange starter vi af forskellige årsager med dumps og flade filer – og arbejder samtidig på at få etableret det automatiske træk.

Vi arbejder løbende på at sikre metadata, licenser, brugbare formater og en høj datakvalitet.

Ansvaret for data (indhold, kvalitet og ajourføring) påhviler den pågældende kommunale afdeling, der ejer data.

Teknik

Vi arbejder løbende på at forbedre og udvikle platformen samt de eksisterende datasæt og deres metadata. Det betyder, at du kan risikere, at vi ændrer på opsætninger, datasæt og lignende uden varsel. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os først, hvis du ønsker at bruge et datasæt i forretningsøjemed.

Platformen er bygget på Open Source-softwaren CKAN fra Open Knowledge Foundation. CKAN anvendes i lignende Open Data projekter i EU, samt i de andre danske Open Data projekter.

Jura

Data på www.odaa.dk frigives indenfor Persondatalovens rammer. Som udgangspunkt opfordrer vi de deltagende dataejere til at benytte ”Vilkår for brug af danske offentlige data”. Vilkårene er i overensstemmelse med PSI-loven (Lov om videreanvendelse af den offentlige sektor informationer).

Open Data DK

ODAA har i samarbejde med Københavns Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune, Aalborg Kommune og Region Midtjylland etableret Open Data DK, som er et initiativ omkring Open Data med én samlet Open Data platform samt communitysite for hele Danmark.

Det er hensigten, at alle kommuner og regioner i Danmark skal kunne benytte Open Data DK-platformen til offentliggørelse af deres datasæt.

Kontaktinformation

Du er altid velkommen til at sende os en mail på info@odaa.dk eller kontakte os via Twitter, OpenDataAarhus